Podatki od środków transportowych i garażu – co warto wiedzieć?

Podatki i deklaracje podatkowe wielu osobom sprawiają duże trudności. Zagadnienia, związane z prawem w tym zakresie niejednokrotnie mogą okazać się zawiłe i skomplikowane a urząd skarbowy nierzadko wcale nie jest pomocny. Z tego powodu wiele osób poszukuje prostych i łatwych do przyswojenia informacji na temat sposobu wypełniania deklaracji podatkowych, zobowiązań związanych z decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego, danych o pobranych zaliczkach czy możliwości zwolnienia z konkretnego podatku dochodowego.

  1. Czym jest podatek od środków transportowych?
  2. Jaka deklaracja podatkowa jest potrzebna po kupnie garażu?
  3. Co warto wiedzieć o obowiązkach podatnika podatku dochodowego od garażu?
  4. Kiedy można być zwolnionym z podatku od garażu lub środków transportowych na podstawie przepisów prawa podatkowego?

Zastanówmy się, co warto wiedzieć na temat podatku od garażów i od środków transportowych.

Czym jest podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych jest opłatą, jaką należy wnosić, będąc właścicielem pojazdu. Zgodnie z podanym przez ministerstwo finansów wzorem do 15 lutego każdego roku powinna być składana odpowiednia deklaracja podatkowa. Bardzo ważnym dokumentem jest tutaj deklaracja dt-1, którą należy dostarczyć do urzędu skarbowego lub wypełnić i złożyć online. W przypadku wykrycia nieprawidłowości może dojść do wszczęcia postępowania podatkowego. Nie jest to rzecz jasna sytuacja korzystna. Zazwyczaj czas trwania postępowania podatkowego wynosi około miesiąca, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch.

Jaka deklaracja podatkowa jest potrzebna po kupnie garażu?

W przypadku zagadnień, takich jak kupno garażu a podatek – poradnik może okazać się niezwykle przydatny. Zanim jednak zajmie się tą kwestią, warto zastanowić się, jak zgłosić postawienie garażu. Okazuje się, że nie można tak po prostu zbudować – nawet na własnej posesji – garażu. W przypadku budynku nie przekraczającego 35m2 wystarczy wykorzystanie procedury zgłoszenia. Większe konstrukcje, powyżej 35m2 wymagają niestety pozwolenia. W celu rozliczenia podatku za garaż należy wypełnić dokument, jakim jest informacja podatkowa IN-1 w przypadku osób prywatnych. Dla osób prawnych przeznaczona jest DN-1.

Co warto wiedzieć o obowiązkach podatnika podatku dochodowego od garażu?

W przypadku wynajmu garażu należy pamiętać o podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT, który jednak nie zawsze jest obowiązkowy. Osoby wynajmujące garaż mają także możliwość opłacić podatek dochodowy w formie należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co jest szczególnie wygodnym rozwiązaniem. Pozwala ono na rezygnację z prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów. Wciąż jednak należy pamiętać o konieczności opłacenia podatku VAT jeżeli kwota wysokości osiągniętego dochodu przekracza określoną w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT kwotę. W przypadku nieodpłatnego użyczania garażu osobom niespokrewnionym należy płacić podatek dochodowy w wysokości uzyskanego przychodu ustalonego przez urząd skarbowy.

Kiedy można być zwolnionym z podatku od garażu lub środków transportowych na podstawie przepisów prawa podatkowego?

Sposoby na zwolnienie z podatku są bardzo ważne dla każdego, kto podlega organom podatkowym.

W przypadku podatku od garażu można zostać zwolnionym w następujących przypadkach:

  • jeśli garaż można zaliczyć do małej architektury,
  • jeśli służy on do określonej działalności – na przykład non-profit, edukacji dzieci itp.,
  • jeśli służy on do działalności rolnej, rybackiej czy leśnej.

W przypadku pojazdów, podlegających podatkowi od środków transportowych zwolnione są:

  • pojazdy zabytkowe,
  • pojazdy specjalne lub przeznaczone do celów specjalnych oraz zapasy mobilizacyjne,
  • pojazdy należące do lub będące w posiadaniu pracowników dyplomatycznych, misji zagranicznych czy urzędów konsularnych.

Powyższe możliwości dają szansę na zwolnienie z podatku, dlatego warto o nich pamiętać.