Niesamowity zamek królewski w Chęcinach

Chęciny mają wiele uroku, a spacer po tym mieście może się dla wielu z nas okazać wspaniałą przygodą. Na jakie atrakcje warto zwrócić szczególną uwagę podczas wycieczki po tej części województwa świętokrzyskiego? Zachwyt wzbudza rynek i zabytkowy kościół parafialny, uwagę przyciąga też dawna synagoga.

Zamek w Chęcinach – tego nie wiedziałeś

Dumą Chęcin i turystyczną wizytówką miasta są jednak majestatyczne ruiny królewskiego zamku, dumnie wznoszące się nad historycznym centrum. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu?

Zamek królewski w Chęcinach powstał na przełomie XIII i XIV wieku, w miejscu, które mogło się pochwalić naturalnymi walorami obronnymi. Choć budowla ta istniała już w czasach Władysława Łokietka, w twierdzę obronną z prawdziwego zdarzenia przemieniła się w czasach Kazimierza Wielkiego. Artykuły o królach polski znajdziesz w serwisie https://www.ehistoria.pl/. Fakt, iż zamek ten uchodził za obiekt trudny do zdobycia, miał istotny wpływ na jego dzieje. To tu w razie zagrożenia kraju przechowywano skarbiec koronny, to tu odbywały się zjazdy szlachty, dzięki którym Chęciny zyskały miano kolebki polskiego parlamentaryzmu. Zamek ten świetnie sprawdzał się też jako rezydencja królewskich żon, a na liście mieszkających tu królowych znalazły się m.in. księżniczka Adelajda (druga żona Kazimierza Wielkiego), Elżbieta Łokietkówna oraz królowa Bona. W dziejach chęcińskiego zamku nie brak też bardziej ponurych zdarzeń.

Wiadomo, że często był on wykorzystywany jako więzienie, a Krzyżacy, wzięci do niewoli po bitwie pod Grunwaldem, nie byli jedynymi jego gośćmi. Na zamku tym więziony był również przyrodni brat króla Władysława Jagiełły, Andrzej. Do dziś trwa też pamięć o królewskich skarbach, które właśnie tu, w Chęcinach, były przechowywane w razie zagrożenia.

Zamek w Chęcinach – podsumowanie

Wiadomo też, że zamek w czasach swej świetności prezentował się wspaniale, jednak burzliwy wiek XVII sprawił, iż przemienił się on w potężną ruinę. Dziś, dzięki pracom zabezpieczającym, jest malowniczą pamiątką z dawnych czasów. Po zamkowych murach bardzo chętnie spacerują goście z całej Polski, dla których wycieczki po Chęcinach stają się fascynującą lekcją historii.

Zamkowe baszty są z kolei z powodzeniem wykorzystywane jako punkty widokowe, a panoramy, jakie można z nich podziwiać, mogą na każdym z nas zrobić ogromne wrażenie.