Jurajskie atrakcje – ruiny zamku Tenczyn w Rudnie

Jest jednym z ciekawszych zabytków na Szlaku Orlich Gniazd oraz wizytówką Garbu Tenczyńskiego. Zamek Tenczyn to atrakcyjny cel wycieczki dla każdego miłośnika historii oraz dawnych fortyfikacji. Co warto wiedzieć na temat tego obiektu?

Zamek Tenczyn – to warto wiedzieć

Zamek Tenczyn we wsi Rudno to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji turystycznych, jakimi może się pochwalić Jura Krakowsko-Częstochowska. Co wiemy na temat jego historii? Wiadomo, że za fundatora tej budowli uchodzi Nawoj z Morawicy, choć w istocie to jego syn Andrzej (wojewoda krakowski i sandomierski) był jego rzeczywistym budowniczym. Rozbudowywany w XIV wieku zamek już w początkach XV wieku odgrywał bardzo ważną rolę. To właśnie w jego murach mieli być więzieni Krzyżacy, którzy trafili do niewoli podczas bitwy pod Grunwaldem. Zamek ten był również ważnym ośrodkiem życia politycznego i kulturalnego, a w jego murach bywali tak znani Polacy, jak: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Piotr Kochanowski.

W drugiej połowie XVI wieku zamkiem władał podkomorzy wielki koronny Jan Tęczyński – protestant, pochowany w krypcie kaplicy zamkowej. Ostatnim przedstawicielem z rodu Tęczyńskich był Jan Magnus Tęczyński (zmarły w 1637 roku). Był on wojewodą krakowskim i senatorem. Jego siostra – Agnieszka z Tenczyńskich Firlejowa, zapisała się w historii jako fundatorka klasztoru w Czernej. Jan Magnus po śmierci pochowany został w zamkowej kaplicy, z czasem jednak jego szczątki przeniesiono do kościoła w Tenczynku. Po jego śmierci zamek trafia w ręce Czartoryskich, Lubomirskich i Potockich, jednak stopniowo tracił on na znaczeniu. W XVII wieku spore straty przyniósł potop szwedzki, wiele szkód wyrządził tu również pożar w XVIII wieku.

Więcej interesujących artykułów o atrakcjach z województwa małopolskiego znajdziesz w serwisie region24.pl.

Ruiny zamku Tenczyn – podsumowanie

Dziś zamek Tenczyn jest potężną, malownicza ruiną, która wciąż robi ogromne wrażenie na turystach. Zamek górny z XIV wieku, nieco młodszy zamek dolny oraz Nawojowa Wieża – oto atrakcje, dzięki którym zamek ten wciąż zachwyca. Warto tu również zwrócić uwagę na szyję z barbakanem – ciekawym elementem obronnym z przełomu XV i XVI wieku oraz na fortyfikacje bastionowe, które powstały na przełomie XVI i XVII stulecia. spora ciekawostką jest tu baszta „Dorotka”, w której miała być więziona niewierna małżonka jednego z Tenczyńskich. Jest ona bohaterką wielu legend, a jej duch ma się podobno pojawiać na terenie zamkowych ruin.