PIT online w 2022 roku

Coraz więcej podatników decyduje się (lub zastanawia) nad rozliczeniem swojego rocznego zeznania podatkowego w formie elektronicznej. Osoby, które już skorzystały z tej możliwości (PIT online) chwalą sobie przede wszystkim wygodę pracy na własnym komputerze, brak konieczności wizyty w urzędzie czy na poczcie, szybką wysyłkę przez internet oraz możliwość uzyskania wsparcia na etapie pracy. Jakie formy rozliczenia PIT online będą dostępne w przyszłym roku? Czym są aplikacje do PIT online? Czym jest usługa Twój e-PIT?

PIT online w aplikacji do e-deklaracji

Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest przygotowywanie deklaracji PIT online w specjalnie przeznaczonych do tego aplikacjach do e-deklaracji. Są to programy, które umożliwiają prace nad PIT w na komputerze, tablecie lub smartphonie (w zależności od usług proponowanych przez danego dostawcę). Dzięki nim podatnik krok po kroku uzupełnia formularz, tak aby na końcu otrzymać gotową deklarację do złożenia w urzędzie skarbowym. Co ciekawe nie ma konieczności drukowania dokumentów, wizyty w urzędzie czy nawet wysyłania ich listem poleconym. PIT online polega na tym, że można go przygotować oraz przesłać w pełni elektronicznie – czyli przez internet. Należy jednak pamiętać, że wymagana jest do tego specjalna forma i skorzystanie z narzędzi akceptowanych przez Ministerstwo Finansów – tak aby PIT przeszedł przez specjalne bramki internetowe. Przesłanie go jako załącznik do e-mail nie spełnia wymogu złożenia PIT w formie elektronicznej.

 pit online

Usługa Twój e-PIT

Twój e-PIT to możliwość złożenia zeznania podatkowego w formie elektronicznej w e-Urzędzie Skarbowym. Dzięki temu rozwiązaniu obecnie można było przygotowywać tylko określone zaznania podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Usługa dostępna jest przez internet po zalogowaniu przy pomocy profilu zaufanego, edowodu lub bankowości elektronicznej, danymi podatkowymi lub przez aplikację mObywatel. Twój e-PIT polega na możliwości skorzystania z przygotowanego i ustąpionego przez Krajową Administrację Skarbową zeznania podatkowego (rocznego) dla osób fizycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są już uzupełnione (wpisane), a podatnik ma nie mieć obowiązku wypełniania wniosków. Takie rozwiązanie funkcjonuje dzięki współpracy Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

Dostępność w ciągu roku

Zeznania podatkowe za 2021 rok podatnicy zgodnie z treścią ustawy o PIT (właściwie: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) są zobowiązani składać w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, w praktyce, że deklaracje PIT za 2021 rok (w 2022) będą składane od 15 lutego 2022 do 30 kwietnia 2022 (w przyszłym roku wypada w sobotę więc termin ten zgodnie z zasadami ustawy Ordynacja Podatkowa przypadnie w poniedziałek). W przypadku PIT online obowiązują zasadniczo te same terminy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby przygotować swoją deklarację (na przykład jako wersję roboczą) wcześniej, jeżeli tylko podatnik posiada do tego komplet informacji.